Podpora Tomáše Rybičky stále pokračuje

I když návštěvní sezona skončila, stále pokračuje v rámci Knoflíkiády získávání podpory jak pro Kubíka Řehoře,tak pro Tomáše Rybičku. V úterý 13.11. jsme s Tomášem a paní učitelkou Martou Majval­dovou,která s Tomášem pracuje jsme byli pozváni do muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Přivítali nás zástupci agentury Dobrý den, pan Luboš Rafaj, s kterým jsme návštěvu domlouvali nás doprovodil do jedné z výstavních místností a Tomáš tak měl poprvé možnost vidět jak je vystaven jeho zvětšený obrázek Zámečku, dostal nové vydání knihy Českých rekordů a kuriozit,kde mu pan Rafaj ukázal že tam má také zápis,v kapitole Handicapovaní hrdinové, Tomáš z toho měl velkou radost.

Pak proběhla tisková konference,na které byl představen obraz věže muzea,který Tomáš muzeu daroval i polednice s jeho obrázky,ke kterým přibyla i pohlednice podle tohoto obrazu.Tomáš s paní učitelkou přítomným ukázali,jak Tomáš maluje pomocí hlavového držáku a paní učitelka Majvaldová i manažerka z Domova pod hradem Žampach,kde Tomáš přes týden žije a maluje Kristýna Hanzelková popsali zástupcům medií,jak Tomáš maluje,hraje bocciu nebo se účastní hudebních vystoupení skupiny z Domova Barbušáci. Šlo se natáčet i ven a Tomáš si mohl prohlédnout zblízka věž,kterou přes měsíc maloval,měl z toho také velkou radost.

Po skončení tiskové konference jsme byli všichni pozváni na výborný oběd do restaurace Slavie a mohli si cestou prohlédnout i krásné Pelhři­movské náměstí, a pak jsme se vydali na prohlídku některých expozic muzea, v expozici Zlaté české ručičky jsme obdivovali výrobky ze sirek,které byly velmi zajímavé, vázu ze sirek jsme si dokonce mohli prohlédnout zblízka, výroba vystavených předmětů trvala autorům tisíce ho­din.

Pak už jsme se rozloučili se zástupci Agentury Dobrý den,kteří nás velmi pěkně přijali, věnovali se nám a Tomášovi i nám se v muzeu rekordů a kuriozit velice líbilo. Do věže jsme se zatím nedostali, je možno se tam podívat alespoň virtuálně na stránkách Agentury Dobrý den www.dobryden.cz. Dostali jsme i novou Českou knihu rekordů,kde je zapsán nejen Tomáš, ale i náš český /i světový/ kno­flíkový rekordní návlek a také mé drátované vajíčko,vyrobené ze 102 metrů drátu.

 Tomáš je  svým pozitivním přístupem příkladem pro všechny a svojí tvorbou dokáže svými krásnými a pozitivními obrázky potěšit ostatní od Všechny prostředky,které se od 13.11. 2012 podaří  získat se věnují na nový specielně pro něj upravený vozík,který Tomáš nejvíce potřebujeNáklady se odhadují na 100–130 000 Kč, podle provedených úprav.

Přispět může každý, zasláním na darovací účet Domova pod hradem Žampach č.10006–102125664/0600 s Tomášovým variabilním symbolem 7777.

Za podporu Tomáše všem děkujeme

Krasava Šerkopová
16. 11. 2012 4:02

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.