Zámeček je i letos cílem výletů

Letos Zámeček přivítal jarní návštěvníky už několika pěknými akcemi v kavárně, která připravuje další, letos jich bude opravdu hodně. V příjemném a vytopeném prostředí je možno posedět, dát si něco dobrého a pobavit se, a tak to má být. Návštěvníci budou už o víkendech mít odpoledne i možnost prohlídky, i když je stále lépe si prohlídky domluvit předem, hlavně větší skupiny, jaká Zámeček navštívila třeba v sobotu 11.4. Při zahájení sezony se přijeli podívat členové svazu motorkářů z České Třebové na svých krásných silných strojích. I oni obdivovali knoflíkovou sbírku, tolik knoflíků nikde jinde k vidění není a i tím se stává Zámeček pro návštěvníky atraktivním cílem výletů. Ještě pořád se knoflíky sbírají, do vyhodnocení Českého rekordu při Knoflíkiádě, která se koná 6.6.

Do té doby je však ještě čas na další zábavná setkání, pořádaná provozovateli kavárny, na která srdečně zvou návštěvníky z okolí i vzdálenějších mís­t.

Přípravy na Knoflíkiádu, při které by letos mělo být na Zámečku komisařem agentury Dobrý den evidován už milion knoflíků začaly už v zimě. Součástí programu bude jako vždy i vystoupení Bleskového Jacka s lasem,bičem a pistolemi, děti budou mít možnost svezení na koních farmy Skuhrov a jako novinka by mělo být vystoupení s prvky koňské drezury a zábavné akrobacie s jezdkyní z okolí Lanškrouna, které se právě domlouvá.

Různé soutěže a program pro děti by měl zajistit šermířský spolek Garde Gris, jehož členové také předvedou bojové scény ze života šermířů.

Jedním z hlavních bodů letošní Knoflíkiády bude tvorba Obřího knoflíku z knoflíků na prostranství před věží, pokud to počasí dovolí, jak doufám.Bude při tom potřeba i spolupráce účastníků akce i účinkujících a hlavně všech dětí, aby byl vytvořen co největší knoflík.

Připravují se ovšem i další akce, kterých bude možno se letos účastnit, pobavit se, svézt děti na koních nebo si zasoutěžit či zasportovat. Zámeček tak ukazuje, že přes  nelehké podmínky v pouze částečně opravené budově dokáže fungovat a nabídnout návštěvníkům zábavu i poučení a stává se cílem výletů návštěvníků z okolí i vzdálenějších míst a to je dobře.

Drátování nejen na Zámečku

 Protože mě drátování baví, drátenická výstavka se návštěvníkům při prohlídce líbí a zajímá je nejen historie ale i současnost tohoto řemesla, začala jsem se o něj zajímat více. V loňském roce jsem se s drátovanými výrobky účastnila celostátního výročního setkání Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků a stala se také členkou Cechu. Od té doby jsem se účastnila několika výstav, třeba na téma Vajíčko 100× jinak konané v galerii Skarabeus v Praze, kde se při vernisáži také drátovalo, a nyní se připravuje v Lanškrouně. Ve vestibulu muzea na zámku v Lanškrouně bude instalována výstava výrobků 14 autorů, je mezi nimi několik Mistrů a členů Cechu a protože výstava bude i prodejní, bude možnost si zajímavé výrobky při návštěvě výstavy i zakoupit.

Výstava bude zahájena vernisáží v muzeu 27.6. v 15.00, na kterou srdečně všechny zvu. Kromě hudebního programu bude pro zájemce možnost si v dílničce zkusit práci s drátem pod vedením zkušených mistrů řemesla. Výstava potrvá celé prázdniny, až do 30.8., potom budou výrobky některých autorů vystaveny i na Zámečku ve stálé sbírce, kde si je budou moci návštěvníci prohlédnout.

 

 

 

Krasava Šerkopová
17. 4. 2015 5:27

Fotogalerie

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.