Zámeček důstojně zakončil letní sezonu,provoz však zdaleka nekončí

Zábavné odpoledne

Bohatý sobotní program se návštěvníkům líbil Dá se říci, že letošní letní sezona byla zatím nejzajímavější. Od jara se na Zámečku konalo několik každoročních akcí i programy, které byly letos poprvé, jako i Zábavné odpoledne a Mystická noc v sobotu 19.9. Odpoledne začalo vystoupením kapely Fukanec která nám přijela zahrát pěkné písničky z Nového města nad Metují.Pro děti byly připraveny hry od šermířské skupiny Balestra,jejíž program se prolínal celým odpolednem.Náv­štěvníkům, kteří měli možnost vybrat si posezení na terase nebo před věží, hrála také kapela Šutr z České Třebové,jejíž členové hráli a zpívali skladby ze svého opravdu bohatého repertoáru až do večera.V prvním patře v průběhu odpoledne měli zájemci možnost si poslechnout velmi pěkné vyprávění o historii v podání p. Šlahory, kterému tímto za jeho velmi zajímavou přednášku a obětavost velice děkuji. Jeho přednášku o minulosti Nového zámku jsem doplnila čtením několika zatím přeložených dokumentů z doby výstavby zámku a informací ze staré Rudoltické kroniky, kam místní ředitel školy a kronikář Ferdinand Jandl napsal velmi zajímavé informace, které se mu o Novém zámku podařilo shromáždit.

Šermíři a kouzelníci poprvé v zámeckých sklepeních

Na prostranství u věže si děti mezi tím měly možnost vyzkoušet svůj postřeh, rychlost,šikovnost i odvahu., část členů šermířské skupiny měla pro ně připravené zajímavé hry a soutěže a věnovali se dětem celé odpoledne. Mezi tím se už ve sklepení připravovali šermíři a kouzelnická skupina p. Bednáře na svá vystoupení. Příprava nebyla jednoduchá,dopravit do sklepení po úzkých točitých schodech potřebné, někdy velmi těžké části vybavení také nebylo zrovna snadné, ale vystoupení stála za to.Vedoucí šermířské skupiny Petr Kubíček v roli „kata“ svým vyprávěním a předváděním práva útrpného v setmělém a i tak dost tajemném sklepení všechny zaujal a jak mnozí venku přiznávali, běhal jim mráz po zádech při představě co odsouzení dříve museli podstoupit. Po asi půl hodinové přestávce, kdy se návštěvníci měli možnost občerstvit, dát si nějakou grilovanou dobrotu nebo poprvé na Zámečku podávanou Zámeckou kapsu ve sklepení začala další část programu.Kouzel­nický tým předvedl scénku „Iluze za svítání“ která byla v tajemné atmosféře zámeckých sklepení opravdu realistická a diváci se mohli nejen krásně bát ale i ocenit její profesionální provedení.

Aukce pro organizaci Pomocné Tlapky

Když vyšli po prvním představení této iluze návštěvníci ze sklepení , kde se připravilo její druhé předvedení pro ostatní kteří se na první představení už nevešli, byla také vyhlášena aukce na podporu výcviku asistenčních psů ve prospěch organizace Pomocné Tlapky. Dražily se různé rukodělné výrobky, a přesto, že tentokrát to byly spíše předměty pro dospělé, několik jich vydraženo bylo. Vydražená částka bude ještě doplněna o přislíbené příspěvky soukromých dárců a bude zaslána v nejbližší době organizaci Pomocné Tlapky.Všem, kteří přispěli i všem,kteří posílají dárcovské sms o které prosí pejsek Tlapka u vchodu do věže tímto velice děkujeme. Shromážděná částka sice sotva přesáhne jeden tisíc, což mě trochu mrzí, ale na příští aukci se jistě podaří sehnat i drobnější výrobky které návštěvníky zaujmou a vydraženy budou. Rádi bychom alespoň jak je to možné přispěli nejen finančně ale také zlepšením informovanosti o této organizaci, na jejíž nelehkou pomoc jsou odkázáni naši spoluobčané s fyzickým handicapem, kteří tuto podporu a pomoc nás všech potřebují. Musím přiznat, že jsem o této organizaci také nevěděla do té doby,kdy byl na Zámečku letos v červnu pořádán Janou Pilátovou, která tuto akci sama vymyslela folkový festival na podporu výcviku asistenčních psů Mirek 2. Na jeho příští ročník který bude opět na Zámečku 19.června pořádán se už nyní těším, jak na skvělé účinkující, tak na výborného moderátora této akce Savanu, zpěváka skupiny Stejšn, dobrého a srdečného člověka kterého si vážím.

Další zajímavý program šermířské skupiny Balestra

Mystická noc také měla štěstí protože programem přijel provázet také moderátor s nevšedním hlasem až z Hradce Králové, v dobovém kostýmu doplnil šermíře a tak to skvěle umocnilo atmosféru dob minulých. Když svým hlubokým hlasem po přestávce pozval diváky opět do sklepení, bylo na programu druhé představení kouzelníků, na které se šel podívat i spolumajitel Zámečku Mgr. J.Vávra, který přijel v průběhu odpoledne.Scénka se mu jako všem ostatním líbila a po ní následovalo opět předvedení práva útrpného, při kterém se návštěvníci mohli dozvědět i spoustu zajímavých informací z dob minulých. Po skončení programu ve sklepení se šermířská skupina začala připravovat na předvedení ohnivé podívané po setmění. Její další členové se až do večera věnovali dětem,které se opravdu měly možnost při hrách vyřádit a pobavit. Někteří návštěvníci,hlavně ti s malými dětmi museli odejít, ostatní využívali možnosti občerstvení a všichni se na ohnivou podívanou, která na Zámečku ještě nebyla těšili. A také měli na co, opravdu to byl nevšední zážitek, při tom, co členové šermířské skupiny se zapálenými loučemi a dalšími rekvizitami předváděli zase běhal nadšeným divákům mráz po zádech, byla to opravdu nádherná tečka za letošní letní sezonou a mohu prozradit že za rok se můžeme těšit na ještě zajímavější a pestřejší ohnivou podívanou i další program této skupiny.

Už brzo na věži bude kavárna

Při sobotní akci měli návštěvníci také možnost poprvé si prohlédnout vybílenou a zatím provizorně zařízenou místnost v přízemí, kde by ještě letos od 1.listopadu měla být v provozu kavárna, která se bude postupně měnit na restauraci a prostory pro tanec a zábavu.Místnost bude vytápěna topením v podlaze a už nyní je vidět že v ní bude velmi příjemné posezení Vybílená místnost s klenutou klenbou na všechny, kteří se přišli podívat zapůsobila příjemným dojmem, což nás velmi potěšilo.Budou se tam také ještě letos pořádat různé akce a programy, právě se začínají připravovat a o kterých budeme včas informovat. Oprava přízemní místnosti a začátek jejího užívání je tak dalším úspěchem v nelehkém boji majitelů i provozovatelů o záchranu Zámečku a jeho stále se zlepšující nabídku pro návštěvníky, kteří se na Zámeček přijdou podívat i zavzpomínat na dobu svého mládí a jeho stav minulý, o kterém mi zajímavě vypráví. Bude však potřeba ještě hodně úsilí a prostředků, než budou hotovy alespoň ty nejdůležitější práce které nás ještě čekají a které zajistí to nejpotřebnější zázemí.

Poděkování

Na závěr bych chtěla poděkovat jak všem sponzorů, díky kterým mohly být letošní akce na Zámečku pořádány a zajištěny, tak všem, kteří nám s jejich přípravou a průběhem pomáhali. Připravit takové akce v krátkém časovém odstupu při zároveň probíhajícím provozu a opravách přízemní místnosti nebylo vždy jednoduché a tím větší poděkování si zaslouží všichni, kteří nám s tím jakkoli pomohli. Opravdu srdečně jim všem děkujeme.
Krasava Šerkopová

Krasava Šerkopová
23. 9. 2009 4:51

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.