VELKÉ „KNOFLÍKOVÉ“PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří se na úspěchu Knoflíkiády podíleli, sponzorům, patronům,dalším účinkujícím, pořadatelům i realizačnímu „knoflíkovému“ týmu a všem, kteří jakkoli přispěli a pomohli s pořádáním této organizačně zatím určitě nejnároč­nější akce jaká se na Zámečku od jeho otevření uskutečnila.

Veliký dík patří hlavně čtyřem lidem,kteří se velmi podíleli na organizaci programu a úspěchu akce, a to byli VĚRKA ZEZULOVÁ která pro úspěch akce udělala s rodinou obrovský kus práce, moderátor SAVANA, který kromě aukce ještě stíhal moderovat některá vystoupení,  JANĚ PILÁTOVÉ, která zvládala bra­vurně aukci a STANDA který s VĚRKOU moderoval celou akci, všem patří můj srdečný dík.

Velké poděkování za to, že na akci účinkovali bez nároku na honorář patří všem patronům, zvlášť jsem vděčná za to, že ALI AMIRI přijel z Prahy, přesto že měl ještě další vystoupení a také bych se jemu i jeho doprovodu chtěla zde velice omluvit za organizační a jiné nedostatky při jeho návštěvě, dal­šími patrony byli kapela RAMAYANA, BLESKOVÝ JACK a jeho šílení jezdci, šermířská skupina MEDIEVAL, rockový zpěvák MICHAEL,písničkář JIRKA HURYCH a talentovaný MÍRA KAPLAN.

Další velký dík patří lanškrounským MAŽORETKÁM, které předvedly venku i ve sklepení skvělé sestavy, SOMAIE, která nejdříve krásně nalíčila spoustu dětí a pak ve sklepení předvedla i přes výpadky proudu a tím i hudby opravdu skvělou ohnivou show, i za úchvatné vystoupení klauna BUBLINA, které děti naprosto uchvátilo a s otevřenými ústy sledovaly obrovské bubliny,a snažily se chytat ty malé, toto nádherné vystoupení uvidí návštěvníci na Knoflíkiádě i příští rok. Děkuji také taneční skupině IZ DANCE za skvělá vystoupení, která se návštěvníkům také moc líbila. Děkuji také airsoftovému týmu 1.SGT-Lanškroun za přípravu střelnice, kde si všichni zájemci mohli prohlédnout i vyzkoušet různé zbraně.Menší děti se mohly svézt jak na ponících které chová p. MARIE PALKOSKOVÁ, která s sebou přivedla také nejmenšího poníka,jakého asi děti kdy viděly. Za její spolupráci a možnost pro děti svézt se jsem také vděčná a i poníci přijedou na příští Knoflíkiádu, stejně jako kočáry se spřežením, na kterých se také zájemci mohli projíždět za věží, děkuji i za toto zpestření p. Z.MARKOVI a všem ostatním, kteří dětem tyto zajímavé zážitky umožnili. Už tradičně byl na Zámečku i skákací hrad,a další atrakce p. DUBSKÉHO, který má můj velký dík za slevu pro děti při charitativní akci, i jeho hrad bude na příštím ročníku.

Všichni stánkaři kteří přijeli nabídnout a předvést své výrobky byli skvělí a jistě s nimi budu počítat i na další takovéto akce.

Za sponzorskou pomoc, ať už za finanční nebo ceny do soutěží jsem vděčna všem kteří přispěli na tuto akci, za záštitu  a podporu akce Pardubickému kraji a za účast na akci radnímu M.Stejskalovi,za finanční podpo­ru městu Lanškroun a starostovi M.Košťálovi, obci Rudoltice a starostce L.Bartlové.

Za velkou podporu prvního i dalšího ročníku Knoflíkiády i osobní přístup a šek pro speciální školu v Ústí nad Orlicí jsem opravdu vděčna zástupcům f. Broker Consulting, zejména p. Romanu Hanusovi, za jeho podporu a obětavost i op­timizmus s kte­rým k této akci přistupuje on i jeho společníci. Dále s pořádáním akce nejvíce pomohly firmy z Lanškrouna i okolí, Vapi s.r.o.,Albi s.r.o.Nový zámek s.r.o.,Omega Tech s.r.o.,Sanela s.r.o., Lékárny Regena a Energia, Hračky Tema, Alpha obchod a atelier,Airsoftguns s.r.o., firma Ponny Dekor, která vyrobila pěkné knoflíkové medaile a poděkování za krásné  velké perníkové knoflíky a menší pro děti patří p. SONĚ UHLÍŘOVÉ, její nádherně ozdobené perníky se všem moc líbily a také dětem chutnaly.

Také bych ráda poděkovala všem mediálním partnerům,kterými jsou  Radio Černá Hora, Český rozhlas Pardubice,Orlický deník,Lanškrounské Listy i všem dalším , kteří o této akci, jejím charitativním účelu i pokusu o rekord své čtenáře, posluchače i diváky informovali.

Poděkování patří i pracovníkům agentury Dobrý den za jejich podporu a vstřícnost i zájem o tento knoflíkový rekord a zejména za pozvání na festival rekordů a kuriozit do Pelhřimova, kam se všemi knoflíky, navlečenými i nenavlečenými pojedem 10. a 11. 6.2011.

Velké poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravami a přímo při akci  i všem ostatním pořadatelům, kteří byli u vchodu a na dalších místech, knoflíkovému týmu za zpracování posledních donesených návleků i za nelehké rozložení celého knoflíkového návleku na plachtu, aby ho komisařka agentury Dobrý den Michaela Vratišovská mohla změřit a zkontrolovat. Za výborné a chutné občerstvení bych také chtěla poděkovat f. Řehák a všem,kteří se na zajištění Knoflíkiády I. podíleli.

Děkuji také všem,kterí se zapojili do dražby a svým přispěním zvýšili částku kterou se podařilo pro speciální školy při akci získat.

Nyní už se připravují k vyhlášení při lanškrounské Kopě upravené podmínky dalšího pokračování pokusu prodloužit rekordní knoflíkový návlek, pokus byl prodloužen do konce května příštího roku, a na příští Knoflíkiádě, která bude zřejmě začátkem června bude opět zkontrolován, změřen a zaregistrován ko­misařem agentury Dobrý den. A v polovině června představen na festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově,to bude pro nás i všechny zůčastněné rozhodně velmi zajímavé a také samozřejmě velká možnost prezentace jak Nového zámku, který je a bude držitelem všech našich knoflíkových rekordů, tak i sponzorů a patronů této akce.

Doufám, že se přes podzimní a zimní období do navlékání knoflíků zapojí co nejvíce dětí, i různých skupin a družstev, nynější souboj o první a druhé místo dvou družstev byl napínavý, a novinkou bude soutěž pro dospělé, pro jednotlivce i kolektivy, protože jak prohlásila jedna p. učitelka,která dětem pomáhala je navlékání-úžasný relax a super nápad-, tak doufám, že se zapojí i co nejvíce dospělých a už se snažím do všech soutěží zajistit tentokrát opravdu zajímavé ceny, budu mít na to daleko více času a možností než jsem měla nyní, tak se to jistě podaří.

V září při tradiční akci na závěr sezony Mystické noci proběhne aukce zajímavých předmětů opět pro speciální školu z Ústí nad Orlicí na doplnění částky na nákup keramické pece, a dokud se na pec neseženou všechny potřebné prostředky a nebude stát v té škole, neustanu ve snaze škole se získáním celé potřebné částky pomáhat.Nyní škole na pec chybí kolem poloviny celé částky, což je necelých 30 000 Kč. Ráda bych touto cestou vyzvala všechny, kteří by mohli této škole, kam chodí přes 70 zdravotně handicapovaných dětí pomoci a jakkoli přispět na získání celé částky na nákup pece, aby kontaktovali buď mě na tel:776 642 277, nebo po prázdninách přímo pracovnici která má pec na starosti ze speciální školy v Ústí nad Orlicí, na tel:721 903 041. Doufám že se naše úsilí nemine účinkem a ve škole bude co nejdříve stát nová keramická pec,jejích menší vydání si mohli všichni návštěvníci prohlédnout při Knoflíkiádě, za to děkujin zástupci f.KITTEC, p.Mirodlavu Handlířovi, který pec obětavě přivezl všem i zástupcům školy a dětem na akci ukázat a podal podrobné informace o jejím větším provedení které by škola potřebovala. Bylo by výborné, kdyby ji měla už před vánočními svátky,aby děti mohly v pohodě vyrábět a vypalovat pěkné vánoční dárky pro své blízké, měly by jistě velikou radost.

Ještě jednou všem děkuji a těším se na další spolupráci.

fotogalerie bude postupně doplněna dalšími snímky

Krasava Šerkopová
30. 8. 2010 12:44

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.