VELKÉ KNOFLÍKOVÉ PODĚKOVÁNÍ

O tom, co se na Knoflíkiádě II dělo a jak dopadly pokusy o rekordy už nejen zde psáno bylo.

Tentokrát bych touto cestou chtěla velice poděkovat všem, kteří mi s pořádáním této charitativní akce i s přípravou knoflíkových návleků jakkoli pomohli.

Za sponzorskou pomoc bych chtěla poděkovat všem,kteří přispěli finančními nebo věcnými dary k úspěchu této akce, zejména však městu Lanškroun, obcím Rudoltice, Čenkovice, Heřmanice a firmám: Sanela s.r.o.,OmegaTech s.r.o.Ponny Dekor Romana Turková, Alpha s.r.o.KJV Radiotechnik,Vapi s.r.o.,Fortell, hračky Tema i zástupci f.,Broker Conzulting R.Hanusovi děkuji za šek, který věnoval domovu pod hradem Žampach na asistenční službu a tím zvýšil částku kterou se díky Knoflíkiádě pro domov podařilo získat, celkem 37 719 Kč.na asistenční službu. A tím sbírka nekončí, prodávám pohledy Zámečku podle obrázku malovaného hlavou jedním z klientů Tomášem Rybičkou, výtěžek z jejich prodeje také půjde do domova a i dalšími způsoby se budu snažit ještě finance pro domov získat, i prodejem předmětů, které zůstaly z aukce při Knoflíkiádě .Talentovaný zpěvák Mirek Kaplan, který právě oslavil své 13. narozeniny věnoval krabici svých nových na Knoflíkiádě pokřtěných CD s názvem Díky Tobě také na prodej pro domov v Žampachu a jeho rodiče mi velice pomohli i při realizaci akce.

 

Velice děkuji všem, kteří mi do aukce nezištně poskytli různé předměty nebo podepsali výrobky chráněné dílny, které se v dražbě také prodaly nebo ještě prodají později.

Zejména bych chtěla poděkovat panu režiséru Z.Troškovi a také Dádě Patrasové i Martinu Dejdarovi,že si na mě udělali čas a podpořili svými podpisy a předměty do aukce tuto akci. Dále velice děkuji spisovatelce p. Ireně Fuchsové,která i když nakonec nemohla přijet jako jeden z patronů, poskytla do aukce i cen do soutěží 10 svých oblíbených knih se zajímavými a poutavými příběhy, které se čtenářům budou jistě líbit. I brněnská fotografka a autorka Mirka Zemanová která nakonec také na akci nepřijela poslala alespoň pěkné fotografie a další předměty do aukce. Děkuji i všem ostatním,kteří zde jmenováni nejsou a do auce poskytli různé zajímavé předměty.

 

Velké poděkování patří také těm,kteří mi přišli na Zámeček pomoci se zpracováváním knoflíkových návleků, zejména bych tu chtěla zmínit velkou pomoc i v průběhu zimního období od kamarádky Zdeny a Vladimíra, s knoflíky i přípravou akce mi hodně pomohla i Jindra a několik děvčat z bytovek, žáci Smetanovy školy spočítali spoustu knoflíků a žáci i učitelé SOU pomohli zpracovávat návleky. Žáci páté třídy s p. učitelkou Filípkovou ze ZŠ Rudoltice dokázali zpracovat tři velké role a tím také velmi pomohli.

I všem ostatním,kteří s přípravami a realizací akce pomáhali patří můj velký dík, celému knoflíkovému týmu,Věrce i dalším, p. učitelce Olince ze speciální školy z Ústí nad Orlicí s manželem i rodině Holmsově kteří v průběhu minulého roku obětavě pomáhali s přípravami a realizací dvou Knoflíkiád a hlavně se dvakrát nadřeli při rozmotávání návleků na plachtu,aby je mohli komisaři agentury Dobrý den oficiálně změřit. Navíc mi manželé Holmsovi pomáhají s překlady do angličtiny pro přihlášení pokusu o světový rekord a nyní ještě budou mít práci se zasláním všech potřebných dokumentů o průběhu pokusu o světový rekord do Londýna. Jestli se nám povedl i rekord světový se dozvíme až za několik měsíců.

Na videozprávu z Knoflíkiády je možno se podívat na stránkách regionální televize www.OIK.cz

 

Za velkou pomoc při realizaci letošního druhého ročníku Knoflíkiády bych ráda poděkovala zejména moderátorovi akce Jirkovi Hurychovi, který celý program uváděl a zajistil vše potřebné aby se návštěvníkům program líbil.Velký dík patří také všem účinkujícím, kteří vystoupili na této charitativní akci a tím pomohli Domovu pod hradem Žampach.

Nemohu zde vyjmenovat všechny kteří mi pomohli, ale jsem všem vděčna a jistě si všichni oddechnou, protože se s navlékáním knoflíků skončilo. Na třetím ročníku se bude z knoflíků realizovat český rekord v něčem jiném, co to bude zveřejním po prázdninách ale volné knoflíky se budou na Zámečku sbírat ještě celý rok, kdo by chtěl knoflíky které má a nepotřebuje je přispět, může je donést na už známá sběrná místa v lanškrounském infocentru, drogerii p. Strnadové nad KB nebo přímo na Zámeček během otvírací doby.

 

zámecká kavárna opět zahájí prozatimní provoz od 19.6.

 

Zřejmě potěším všechny naše příznivce informací, že se našel nový provozovatel kavárny a nyní probíhají přípravy k zahájení prozatímního provozu, aby si návštěvníci opět mohli posedět a dát si občerstvení pod zámeckou věží. 

Jakmile bude kavárna připravena k zahájení provozu, bude to zveřejněno v tisku, i na zámeckých stránkách,dotazy k provozu kavárny i objednání na skupinové prohlídky Zámečku na tel: 776 642 277.

Ještě jednou děkuji všem, kteří mi obětavě pomáhají oživit Zámeček a doufám,že se nám to společným úsilím nakonec přeci jen podaří, přes všechny nemalé překážky se už nyní Zámeček stává cílem turistů i dalších návštěvníků a při prohlídce mohou vidět výstavky a dozvědět se zajímavé údaje a informace o tomto kdysi velkém a nádherném zámku.

Těším se na všechny,kteří se přijdou podívat, nyní si každý může prohlédnout i nevšední výrobky z knoflíků a uvidí jistě nejvíc knoflíků na jednom místě.

Krasava Šerkopová
12. 6. 2011 5:40

Fotogalerie

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.