Podzim na Zámečku

Výstavky ve věži, které si návštěvníci prohlíželi celé léto, na podzim vystřídala ve všech patrech na jeden den prezentace lanškrounského skautského střediska Zubr, které 25.9. oslavilo na Zámečku 20 let od obnovení své činnosti. 

Akce byla dobře připravená a organizovaná, po nástupu v 10hod, na kterém promluvil jak starosta Lanškrouna p.Košťál, tak zástupci vedení skautů z kraje, potom byli medailemi oceněni všichni zasloužilí skauti, kterých bylo přes 30,a vedoucí informovali přítomné o činnosti skautů a jejich aktivitách. Po ukončení a vyfotografování všech přítomných skautů si mnozí prohlédli výstavky o činnosti skautů ve všech třech patrech zámecké věže, kde si návštěvníci mohli prohlédnout velké množství fotografií, informačních materiálů a dalších předmětů vyrobených skauty za dobu trvání jejich střediska.

 

Venku se děti mohly pobavit při různých pohybových hrách nebo si vyrobit zajímavou ozdůbku s názvem čunkce, složit z papíru origami nebo třeba parník či žábu a vyzkoušet si i další možnosti a různé stolní i pohybové hry. Kdo chtěl si mohl vyzkoušet svoji mušku ve střelbě z luku i střelné zbraně, někteří návštěvníci odešli a vrátili se na nástup kterým byla v 17 hodin akce zakončena,byla spuštěna vlajka a vyjmuta sekera zaseknutá ve špalku. Tím byla akce skončena, a protože začínalo poprchávat byly nejdříve složeny stany a típí a pak byl zapálen táborový oheň, u kterého zahrála známé skladby kapela Šlapák.

 

Materiály o historii Zámečku, proběhlých akcích i stálou a o nové obrázky postupně doplňovanou výstavku o drátenickém řemesle si mohou návštěvníci prohlížet celoročně.

Co nového bude v druhém a třetím patře vystaveno, bude vždy uvedeno i zde na zámeckých stránkách. Protože byla na schodech do věže instalována uzamykatelná mříž, je konečně zajištěna bezpečnost vystavených věcí, a tak bude možno vystavit ve věži i cennější exponáty a různé umělecké výrobky.

Ráda bych získala na příští rok zajímavé výstavky různých uměleckých výrobků, třeba ze skla, keramiky a dalších materiálů, kterým by nevadilo vlhké prostředí zámecké věže nebo sklepení. Otvírá se tak prostor k prezentaci a výstavám tradičních uměleckých řemesel a doufám, že se podaří na příští rok pro návštěvníky připravit co nejzajímavější prohlídku. 

Je to možnost jak pro známé tak začínající umělce a výrobce z klasických materiálů prezentovat své výrobky a věřím, že se to podaří. Koho by možnost výstavy svých výrobků v druhém nebo třetím patře Zámečku zaujala, může se o podrobnostech informovat na tel: 776 642 277, nebo si po domluvě přijít možné výstavní prostory prohlédnout.

 

Prostory Zámečku jsou nejen vhodné k instalaci výstav, mohou také vytvořit zajímavé pozadí.

V říjnu přijeli na Zámeček také filmaři a ve věži i okolí se natáčel videoklip. Prostředí zámecké věže i rozsáhlých sklepení je zaujalo, a tak se na Zámečku možná nefilmovalo naposledy.

Další úpravy natočených materiálů budou ještě probíhat, až bude videoklip hotov a bude možno se na něj podívat, budou o tom informace v tisku i na zámeckých stránkách.

Přípravy i samotné natáčení byly rozhodně zajímavé, a věřím, že tento videoklip bude mít úspěch a přispěje tak i k propagaci Zámečku a různých možností, které může nabídnout.

Zámecká kavárna je kromě pondělí otevřena od 15.00 hodin a tak je možno přijít si posedět

 i v nastávajícím období.

 

Kromě provázení návštěvníků, kteří si prohlídku mimo sezonu domlouvají předem, většinou nyní přicházejí různé skupinové výpravy, pokračuje navlékání knoflíků, už jich máme navlečeno o víc než 2 000 víc než byl původní český rekord. Také čekáme na odpověď z Londýna, kam byla poslána přihláška na pokus o rekord světový.

Postupně rozesílám informace o možnosti účastnit se všech soutěží a přispět k co největšímu rekordu, který bude vyhodnocen příští rok v červnu. Poslala jsem tyto informace také do většiny dětských domovů v republice a snažím se je co nejvíce rozšířit, aby se o této možnosti dozvědělo co nejvíce dětí i dospělých. Navštívila jsem také speciální školu v Ústí nad Orlicí, které se bohužel zatím nepodařilo sehnat celou částku potřebnou na zakoupení nové keramické pece, na kterou šla část prostředků získaná letos při Knoflíkiádě.Potkala jsem se tam i s několika dětmi které se účastnily výletu na Zámeček při vyhlašování podmínek pokusu o rekord v červnu.I přes své rozsáhlé zdravotní potíže jsou děti velmi šikovné a mají vždy upřímnou radost, když se jim něco povede a jejich rozzářené oči jsou jistě tou nejlepší odměnou.

 

 

Navštívila jsem také Domov pod hradem Žampach pro zdravotně handicapované osoby, protože jsme se s dalšími členy našeho „knoflíkového týmu“ rozhodli, že výtěžek aukce, která bude při příští Knoflíkiádě 4.6.2011, bude věnován právě některým obyvatelům domova. 

Byla to moje první návštěva a musím říci, že od začátku jsem vnímala srdečný přístup všech pracovníků a pohodu obyvatel, která tam byla znát.

Mohla jsem si prohlédnout prostory hradu i nových domků, děti i dospělí mi s oprávněnou hrdostí ukazovali své velmi pěkné výrobky. Kromě keramické dílny jsem navštívila také dílnu kde se vyrábí svíčky a další zajímavé dekorační předměty i několik dalších dílniček, kde mohou obyvatelé i učitelé využít fantazii a kde se využívají tradiční i netradiční materiály.

Měla jsem možnost promluvit si s ředitelem domova a dalšími pracovníky o možnostech spolupráce a doufám že se díky tomu umožní několika klientům, kteří to nejvíce potřebují, získat nějaké prostředky na pro ně nezbytnou asistenční službu. Zatím byli vybráni dva, Tomáš a Marek, a postupně budou vedením domova vybráni i další. S oběma jsem se setkala a velmi na mě zapůsobilo jejich srdečné jednání i upřímná radost, kterou projevili. Marek dokáže trochu mluvit, tak jsme si chvíli povídali, Tomáš Rybka mě zase velmi překvapil tím, že ačkoli nemůže používat ruce ani nohy, přesto dokáže malovat krásné obrázky. S paní učitelkou Tatošovou vymysleli a vytvořili zvláštní čelenku, do které se dá upevnit štětec a která mu umožní malovat pohyby hlavy, které jediné je schopen ovládat.

Tomáš, který mluvit nemůže, se domlouvá  pomocí pohybu očních víček a přesto dokáže namalovat podle předlohy opravdu velmi pěkné obrázky, už měl i jejich výstavu.

Tomáš, Marek i další potřebují stálou péči, a tak jakmile potřebují jet na rehabilitační a ozdravné pobyty pro ně velmi nutné, musí s nimi jet také asistent. Platí tak pobyt v lázních i za něj a jsou to denně nemalé částky, které se musí sehnat jak se dá, bez asistenta by na rehabilitační pobyty tito obyvatelé Domova jet do většiny zařízení vůbec nemohli.

Potřebné prostředky na asistenční služby se pro tyto obyvatele domova shání jak se dá a proto se jim také pokusíme pomoci sehnat co nejvíce prostředků při akci příští rok v červnu aby měli větší možnost jet na rehabilitace s asistentem. Doufám, že se nám to podaří.

 

Přípravy na tuto akci začaly hned po skončení sezony a budou pokračovat i v zimě, bude se hledat zase sedm účinkujících patronů a zajišťovat co nejzajímavější doprovodný program.

Budu také hledat sponzorskou pomoc na zajištění této charitativní akce s pokusem o rekord.

Na Zámeček se i v zimě mohou návštěvníci podívat, nyní je lépe si předem prohlídku domluvit telefonicky, i když při pěkném počasí o víkendu většinou na Zámečku bývám.

                                                                             kastelánka

                                                                                         

                                                                                                             

Krasava Šerkopová
11. 11. 2010 10:28

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.