Na Zámečku se připravují výstavky

Na prvním přiloženém snímku si můžete prohlédnout jak vypadá nový zámecký suvenýr, pravý staročeský perník ve tvaru Zámečku, který už brzy bude možno si v kavárně zakoupit.

Právě se začaly vyrábět podle nové dřevěné formy. 

 

V zámecké věži se také začaly instalovat výstavky které tam budou v letošní sezoně.

Letos se v druhém patře návštěvníkům svými výtvarnými pracemi představí děti ze Základní školy a Mateřské školy v Damníkově. Tato škola byla zřízena od 1.9.1947.

Do školního obvodu náležely tyto obce: Damníkov,Luko­vá,Kozínoha,Trpík a Kunžvald. 

Součástí školy byla vždy i třída mateřské školy.Původní budova Újezdní měšťanské školy sloužila 36 let, od 1.9.1983 byla slavnostně zahájena výuka v nové školní budově.

 

Do této školy nyní chodí od první do deváté třídy 92 žáků a v třídě mateřské školky je 28 dětí,  Výkresy a jiné výtvarné výrobky dětí začaly v druhém patře věže instalovat dvě p učitelky i s p. ředitelkou, dalo to všem spoustu práce, v instalaci se bude pokračovat , ale už nyní to v druhém patře ožilo barvami a obrázky z různých ročních období i na různá další témata.

 

Na celé jedné zdi se škola návštěvníkům také představí a budou tam také obrázky na jedno z určených témat: Zajímavá budova v mém okolí  které budou děti ve škole malovat, toto téma bude doplněno fotografiemi ze školních aktivit, aby si návštěvníci mohli prohlédnout co vše děti ve škole i mimo ni dělají, jak se učí i baví při různých aktivitách, jako jsou třeba už třetím rokem pro zájemce pořádané kurzy výtvarných technik.

Možná i tato výstavka škole může pomoci sehnat prostředky na nákup potřebných věcí pro děti na školní i mimoškolní aktivity.

Až bude celá výstava v druhém patře umístěna, bude také slavnostně zahájena, termín bude oznámen i zde jakmile bude určen.

 

Do třetího patra věže si už začínají připravovat výstavu svých výtvarných prací děti které chodí do Domu dětí a mládeže Kamarád v České Třebové,zatím není možné výstavku rovnou začít instalovat, protože se ve třetím patře na jaře bude nejdříve natáčet videoklip.

Teprve po tomto natáčení bude možné zatím připravenou výstavku instalovat, aby si ji po slavnostním zahájení mohli všichni návštěvníci kteří až do třetího patra těch 110 schodů vyjdou prohlédnout.

 

 DDM Kamarád navštěvuje kolem 450 účastníků různých zájmových kroužků,děti se účastní různých soutěží, přehlídek a dalších aktivit pro volný čas v různých oblastech turistiky,

tělovýchovy,es­tetiky,společen­ských a přírodních věd i různých prázdninových i celoročních činností, výletů, akcí a výstav.

Děti se mohou přihlásit do různých kroužků, které jsou rozděleny do několika skupin  na

jazykové, výtvarné,hudeb­ní,sportovní, přírodovědné a ostatní.Velkému zájmu se také těší kurzy pro dospělé, např:kurzy Angličtiny pro začátečníky i pokročilé, Počítačový kurz, Keramika pro dospělé i další.

 

V zámeckých sklepeních by se měla opět instalovat výstava velkoplošných fotografií fotoklubu Lanškroun, vernisáž této výstavy bude 10.6.

Doplněny o další tabla s fotografiemi by měly postupně být stálé informační materiály i výstavka drátenická.

Velmi ráda bych v 1.patře instalovala vitriny s nálezy při úpravách kolem věže i ze sklepení, to však zatím není možné.

 

Návštěvníci Zámečku se tak budou moci při prohlídkách, které budou nově od zahájení letošní sezony 1.5. možné pouze s průvodcem nejen dozvědět informace o pohnuté historii této barokní stavby a současné snaze o obnovu zámecké věže, ale budou si moci prohlédnout vystavené práce dětí z okolí nebo se třeba inspirovat k návštěvě různých kurzů a aktivit, projít se po zámeckých sklepeních a podívat se na různé fotografie i zámecký poklad.   

                                                              

Na všechny návštěvníky se těší     Krasava Šerkopová

Krasava Šerkopová
4. 5. 2010 3:36

Fotogalerie

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.