BYLO TO PROSTĚ SUPER

I to říkali někteří návštěvníci o zámecké oslavě k zahájení třetího roku provozu Zámečku v sobotu 4.7. když večer odcházeli. Počasí nám také přálo a po předchozích deštivých a bouřkových dnech poprvé nepršelo, tak si mohli návštěvníci, kterých se na Zámecký vrch přišlo podívat a pobavit necelých 1 400, v klidu prohlédnout i výrobky u stánku s ozdobnou keramikou, vedle zase s koženými výrobky a další.

Přímo při práci mohli sledovat hbité prsty drátenice a také uměleckého kováře, který přijel i s kovadlinou. Mohli si také zakoupit medovinu přímo od výrobce i voňavé domácí mýdlo s éterickými oleji a další zajímavé výrobky šikovných řemeslníků.

K poslechu a večer i k tanci hrála celý den skupina Kontakt, kromě doby kdy šermířská skupina Balestra předváděla scénku Zloduch, kterou diváci sledovali s velkým zaujetím.

Děti, kterých bylo na Zámeckém vrchu opravdu hodně se vydováděly na skákacím hradě, trampolínách, dětském kolotoči, nebo se účastnily soutěže v kreslení zámeckých skřítků. Byly pro ně připraveny další různé zkoušky dovednosti, jako chůze na prkýnkách,pře­kážková dráha,všichni si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách,v pytlích i jízdu na prkýnkách s kolečky. Šermíři zase měli připravené zápolení s obalenými tyčemi, házení nožem na cíl a další.

Kolem 17hod bylo vyhlášení vítězů, losováním byl vybrán i výherce hlavní ceny MP3.

Zámeček si prohlédlo přes 200 návštěvníků, kteří se ve sklepení setkali se sokolníkem v dobovém kostýmu a jeho dravci, jejichž tiché létání za svitu loučí v i tak zajímavých sklepních prostorách byl rozhodně pro návštěvníky nevšední zážitek zážitek.

K večeru proběhla aukce rukodělných výrobků věnovaných hodnými lidmi na podporu výcviku asistenčních psů pro tělesně postižené. Bylo vydraženo 12 předmětů, zbylé jsou kdykoli ke koupi za vyvolávací cenu u pokladny na Zámečku. Pomocným Tlapkám bude zaslána vydražená částka 1910 kč.Tyto aukce jak na podporu Tlapek tak i dalších subjektů budou pořádány při každé akci která se bude na Zámeckém vrchu konat.

Bohužel musíme přiznat, že se ani tak podařená akce neobešla bez nedostatků, za které jsme jako pořadatelé ale zas tak úplně nemohli.Na letáčcích uvedení westernoví jezdci nakonec kvůli souhře nešťastných okolností nemohli na oslavu přijet a tímto se všem dětem, které se těšily na svezení na koních velice omlouvají. Bohužel nám to však nedali včas vědět,a pak už nebylo možno zajistit náhradní jezdce.

Také jsme měli slíbený stan s dvěma dalšími pivními pípami, který bohužel nakonec nebyl, proto vznikaly u stánku s občerstvením nepříjemné fronty.To že další pípy nebudou se ukázalo také až pozdě a tak se přes veškerou snahu provozovatelům občerstvení už nepodařilo vypůjčit ani sehnat jiné.Také se za tím vzniklé nepříjemnosti návštěvníkům omlouvají. Rozepsala jsem se o tom proto, abych uvedla na pravou míru různé dohady které jsem zaslechla a které se však vůbec nezakládají na pravdě a to by nás mrzelo.

Návštěvníci měli možnost si odpoledne na Zámeckém vrchu užít, pochutnat si na grilovaných dobrotách, ochutnat teplou medovinu a jejich děti se vydovádět a pobavit se při soutěžích a dalších atrakcích které pro ně byly v hojné míře připraveny.

Zarazilo nás však, kolika divákům dokonce i s dětmi nebylo trapné obcházet lesíkem místo s kasou kvůli desetikoruně vstupného a pak si zdarma užívat bohatého programu, na který bylo celé vstupné také využito. Takoví návštěvníci si zřejmě vůbec neuvědomují, že zajistit tak bohatý program není vůbec jednoduchá ani levná záležitost. A přesto byl tentokrát takový program zajištěn. Navíc takovým jednáním rozhodně nedávají dobrý příklad svým vlastním dětem, které tím učí nepoctivému chování. A takových neukázněných návštěvníků bylo bohužel docela hodně jak jsme viděli i byli upozorněni.

Příště dostanou všichni poctiví a platící návštěvníci viditelné označení zajištěné proti ztrátě aby se na to nikdo nemohl vymlouvat a kdo ho nebude mít, bude pořadateli požádán o zaplacení vstupného nebo vyveden z areálu.Označení se bude dávat i proto, aby mohly třeba maminky s malými dětmi i ostatní podle potřeby odejít a zase se na další program až se třeba děti prospí nebo nají vrátit a poznalo se že už mají na celý den zaplaceno.

Přesto doufáme a různé ohlasy to potvrzují že se návštěvníkům odpoledne na Zámeckém vrchu líbilo, děkujeme všem kteří se přišli podívat a mohou se účastnit i dalších chystaných akcí. Jistě to bude ještě letošní léto, někdy v polovině prázdnin, předběžně 1.8./nebo další víkend/ by měl být odpolední program pro děti a rodiče s večerní zábavou pro mladé, podrobnosti se nyní domlouvají, a pak na podzim, 19.9. by měla být zajímavá akce s odpoledním programem zase pro děti i ostatní a hlavně s podvečerním programem v zámeckých sklepeních s názvem Mystická noc na Zámečku. Pokud vše vyjde, tak ve spolupráci s šermíři skupiny Balestra bude ve sklepení k vidění vystoupení kouzelníka, v dobových kostýmech budou šermíři předvádět různé scénky, i právo útrpné a po sklepení budou rozmístěny historické zbraně a další zajímavé dobové předměty. Více zatím nesmím prozradit, kdo bude chtít, může se přijít podívat v září.

Náš velký dík patří všem, kteří jakkoli pomohli při přípravách akce nebo přímo při ní,také výborné moderátorce celého dne i všem sponzorům, výrobcům a všem, kteří přispěli k tomu, aby se oslava na Zámeckém vrchu návštěvníkům líbila což nás moc těší. Chtěla bych také poděkovat rodině p.Vávry kteří zajistili opravdu bohatý program pro děti, na který také sami sehnali sponzory i přispěli.Dětem se připravené hry opravdu líbily.

Doufáme a budeme se přes různé překážky a nadále probíhající opravy přízemí věže snažit různých akcí pořádat čím dál více aby Zámecký vrch opravdu ožil.

Všechny srdečně zdraví kastelánka Krasava Šerkopová

Krasava Šerkopová
7. 7. 2009 4:50

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.