Betlém na Zámečku

Kavárna v přízemí ještě není úplně zařízená, a nezahájila ještě pravidelný provoz, přesto si v ní děti už zahrály scénku Betlém, která se líbila všem přítomným.
V předvánočním čase jsme do nové kavárny, i když ještě není v provozu a plně zařízená, pozvali na vánoční posezení všechny, kteří nám v minulosti nejvíce pomáhali. Bohužel ze zdravotních i jiných důvodů se nemohla většina účastnit,  jistě bude ještě před zahájením sezony příští rok příležitost takové posezení zopakovat až se budou moci účastnit i všich­ni ostatní.
Děti z Jiráskovy školy z divadelního kroužku nacvičily přímo na míru na Zámeček scénku Betlém, kterou nám zahrály a všem se moc líbila. Tímto bych za všechny chtěla poděkovat dětem ,učitelkám i rodičům dětí,  z nichž některé bojovaly s nachlazením a přesto přišly hrát. Bylo to velmi milé a v kavárně zavládla alespoň na chvíli už vánoční nálada.
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jak to v kavárně vypadalo, co nového v ní přibylo i fotografie pořízené při hraní scénky. Děti byly v nové kavárně vlastně úplně první­mi účinkujícími, až bude zahájen po dokončení úprav pravidelný provoz, jistě budou různá vystoupení při soukromých i fi­remních oslavách častější. Budeme rádi když takových příjemných okamžiků na Zámečku zažijeme stále ví­ce .          ­kastelánka                                                                         
 
 
  Krasava Šerkopová
12. 12. 2009 22:40

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.