Knoflíkiáda pokračuje

V listopadu 2019 jsem si řekla, že když asi už větší akce na Zámečku dělat není z různých důvodů dál už možné, že by se třeba dalo v podpoře nemocných dětí pokračovat nějak jinak. A poměrně brzy jsem našla na internetu Nadační fond Šance onkoláčkům, www.nfsanceonkolackum.cz, který provozuje na internetu i bazárek, kam je možno posílat své i darované výrobky, kde si je zájemci vydraží a když pošlou konečnou částku na účet NF, tak se jim vydražený výrobek zašle. Navíc pořádá NF také před vánocemi jarmark. Ten byl pro tento NF i v Pardubicích, tak jsem se domluvila s pořadateli a přijela na něj drátovat s návštěvníky, bylo to moc pěkné a vydělalo se tím pro onkoláčky – na potřeby dětí v onkologické léčbě přes 4000 Kč.

Protože možnost takto pomoci dětem doslova nadchla i paní Dagmar Kodytkovou, vedoucí obchodu Papír,Hračky,Sport na náměstí v Lanškrouně,kde na zkrácený úvazek pracuji, na vánoční jarmark pořádaný NF v Praze už jela se mnou. Prodávaly jsme tam své výrobky a také si tam děti vyráběly z drátu a korálků ozdoby, a pro fond jsme tak vydělaly přes 3000 Kč.

V Hračkářství na náměstí v Lanškrouně už celoročně pokračujeme s paní D.Kodytkovou a kolegyněmi Marií a Ivetou v prodeji výrobků i darů od lidí pro NF Šance onkoláčkům. Za leden se podařilo pro děti vydělat přes 15 000 a to nás velice těší. Zákazníci nám nosí své výrobky,které dáme prodat na bazárek nadace, kde si je zájemci vydraží. Některé drobnosti a výrobky jsou k zakoupení i v obchodě u pokladny nebo odpoledne i u mé drátenické dílničky kterou mi Kodytkovi umožnili v obchodě provozovat, za to jsem jim velice vděčná. Už několik zájemců si přišlo něco vyrobit nebo se něco naučit drátovat. Celková částka, kterou jsme prodejem na bazárku i v obchodě a drátenické dílničce přispěly do konce února přesahuje 50 000 Kč, přesnější údaje sem napíši až podle záznamů které jsou v sešitě v nyní uzavřeném obchodě.

Od začátku března máme v obchodě oficiální sbírkovou kasičku NF do které začaly přibývat korunky, za výrobky,které tam pro děti prodáváme, i jako dar od zákazníků. Obchod čeká na jaře částečná rekonstrukce a změna prodejních prostor, tak budou jistá omezení i provozu dílničky, a v nových prostorech bude jinak upravena. Důležité je spíš to, že se úspěšně podařilo rozjet pokračování Knoflíkiády, i když trochu jinak a jinde, během léta budou mít i návštěvníci Zámečku samozřejmě možnost si při prohlídkách zakoupit některé výrobky pro nadační fond a tím také dětem bojujícím s vážným onemocněním přispět.Také moje výtvarně nadaná kamarádka poskytla do aukcí své krásné a pozitivní obrázky i obrazy,které se na bazárku prodávají za velmi slušné částky, jí i všem ostatním kteří věnují své výrobky nebo materiály patří mé veliké poděkování.

To patří také sponzorům,kteří poskytli finanční prostředky, nebo materiál na výrobu pro onkoláčky. Jako první poskytla v listopadu finanční dar na zakoupení velkého medvěda a dalších hraček pro děti na bazárek firma Fortell, a začátkem letošního roku se přidaly s příspěvky i další firmy z Lanškrouna, f.Sanela,f.Pro­pec,f.Komfi a další, všem velice děkujeme.

Od soboty 14.3. je i náš obchod v rámci celostátních opatření v boji s nákazou koronavirem také uzavřen, po otevření tam opět každý kdo má zájem nemocným dětem pomoci může přispívat do kasičky, nebo darovat své výrobky pro prodej na bazárku.Na fotografiích jsou některé výrobky pro bazárek,

Průzkumy sklepení

Před zahájením letní sezony proběhne na Zámečku další průzkum možných paranormálních jevů, přihlásil se mi tým, který na Zámečku ještě průzkum neprováděl, tak uvidíme, co ukáže. Zámeček na podzim navštívil starší pán, který mi opět jako už jiní vyprávěl, že jako mladík opravdu prolézal části podzemní chodby, až k závalu, přes který už se nedalo dostat, prý odhadem ušel tenkrát podzemní chodbou cca 500 metrů od základů věže, i když v ní byla místa už hodně zúžená závaly. Je to další i když pouze ústní důkaz existence podzemní chodby vedoucí směrem od Zámečku dolů, to znamená k městu Lanškroun. Jsem zvědavá,jestli se její existenci někdy podaří věrohodně prokázat, nebo najít alespoň jeden ze vchodů, kterých mělo být několik.

Letos přivítám 30 000 návštěvníka

Od zahájení provozu počítám podle prodaných vstupenek návštěvníky, a tak vím,že když jich přijde ještě něco přes 300, tak pak budu moci přivítat dalšího jubilejního. Jako pro předchozí i pro něj budou připraveny věcné dary, už je dávám pomocí sponzorů dohromady, bude to zase další mezník na nelehké cestě Zámečku k lepším časům, které jak věřím snad jednou pro Zámeček skutečně nastanou.

Krasava Šerkopová
25. 3. 2020 5:54

Fotogalerie

Napište komentář

Můžete použít Texy! formátování.